online_N1_Bunpou_List

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại: 0
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0
online_N1_Bunpou_C01_B01_BaiHoc (1-6)
online_N1_Bunpou_C01_B01_Mondai (1-6)
online_N1_Bunpou_C01_B02_BaiHoc (7-11)
online_N1_Bunpou_C01_B02_Mondai (7-11)
online_N1_Bunpou_C01_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C01_YOMIMASHOU_(1)_お見舞い
online_N1_Bunpou_C01_YOMIMASHOU_(2)_猛犬注意
online_N1_Bunpou_C01_YOMIMASHOU_(3)_ダーウィン
online_N1_Bunpou_C01_Z1-11_Jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C02_B01_BaiHoc (12-17)
online_N1_Bunpou_C02_B01_Mondai (12-17)
online_N1_Bunpou_C02_B02_BaiHoc (18-22)
online_N1_Bunpou_C02_B02_Mondai (18-22)
online_N1_Bunpou_C02_B03_BaiHoc (23-28)
online_N1_Bunpou_C02_B03_Mondai (23-28)
online_N1_Bunpou_C02_B04_BaiHoc (29-33)
online_N1_Bunpou_C02_B04_Mondai (29-33)
online_N1_Bunpou_C02_Ôn tập_A
online_N1_Bunpou_C02_Ôn tập_B
online_N1_Bunpou_C02_YOMIMASHOU_(4)_ねぶた祭り
online_N1_Bunpou_C02_YOMIMASHOU_(5)_草喰
online_N1_Bunpou_C02_YOMIMASHOU_(6)_春うらら
online_N1_Bunpou_C02_Z12-33_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C02_12-33_jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C03_B01_BaiHoc (34-39)
online_N1_Bunpou_C03_B01_Mondai (34-39)
online_N1_Bunpou_C03_B02_BaiHoc (40-45)
online_N1_Bunpou_C03_B02_Mondai (40-45)
online_N1_Bunpou_C03_B03_BaiHoc (46-52)
online_N1_Bunpou_C03_B03_Mondai (46-52)
online_N1_Bunpou_C03_Ôn tập_A
online_N1_Bunpou_C03_Ôn tập_B
online_N1_Bunpou_C03_YOMIMASHOU_(7)_ 就職試験
online_N1_Bunpou_C03_YOMIMASHOU_(8)_ 景気
online_N1_Bunpou_C03_YOMIMASHOU_(9)_ 投資
online_N1_Bunpou_C03_Z34-52_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C03_34-52_jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C04_B01_BaiHoc (53-58)
online_N1_Bunpou_C04_B01_Mondai (53-58)
online_N1_Bunpou_C04_B02_BaiHoc (59-64)
online_N1_Bunpou_C04_B02_Mondai (59-64)
online_N1_Bunpou_C04_B03_BaiHoc (65-69)
online_N1_Bunpou_C04_B03_Mondai (65-69)
online_N1_Bunpou_C04_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C04_YOMIMASHOU_(10)_ ラグビー
online_N1_Bunpou_C04_YOMIMASHOU_(11)_優しい音楽
online_N1_Bunpou_C04_Z53-69_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C04_53-69_jissen_mondai
online_N1_Bunpou_C05_B01_BaiHoc (70-75)
online_N1_Bunpou_C05_B01_Mondai (70-75)
online_N1_Bunpou_C05_B02_BaiHoc (76-81)
online_N1_Bunpou_C05_B02_Mondai (76-81)
online_N1_Bunpou_C05_B03_BaiHoc (82-87)
online_N1_Bunpou_C05_B03_Mondai (82-87)
online_N1_Bunpou_C05_B04_BaiHoc (88-90)
online_N1_Bunpou_C05_B04_Mondai (88-90)
online_N1_Bunpou_C05_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(12)_卒業式
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(13)_海外人力士
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(14)_国民の怒り
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(16)_富士山
online_N1_Bunpou_C05_YOMIMASHOU_(17)_コンピュータ
online_N1_Bunpou_C05_Z70-90_kakunin_mondai
online_N1_Bunpou_C05_70-90_Jisen_mondai
online_N1_Bunpou_C06_B01_BaiHoc (91-96)
online_N1_Bunpou_C06_B01_Mondai (91-96)
online_N1_Bunpou_C06_B02_BaiHoc (97-103)
online_N1_Bunpou_C06_B02_Mondai (97-103)
online_N1_Bunpou_C06_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C06_YOMIMASHOU_(15)_少子高齢化社会
online_N1_Bunpou_C07_B01_BaiHoc (104-109)
online_N1_Bunpou_C07_B01_Mondai (104-109)
online_N1_Bunpou_C07_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C07_Z_Kakunin_mondai(104-109)
online_N1_Bunpou_C07_Z_Jissen_Mondai (104-109)
online_N1_Bunpou_C08_Ôn tập
online_N1_Bunpou_C08__確認問題
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_01
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_02
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_03
online_N1_Bunpou_C08__確認問題_実戦問題_練習問題_04

             
Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về hocvienvietnhat.com
Sản xuất cửa cuốn taxadoor, lắp đặt cửa cuốn tại tphcm, cung cấp cua cuon dai loan,cửa cuốn , cửa cuốn đức, cua keo, cua sat keo, cua keo dai loan, phụ kiện cửa cuốn, motor cửa cuốn của thương hiệu cửa cuốn Titadoor,với dịch vụ sua cua cuon huyen binh chanh sua cua cuon huyen cu chi cửa cuốn, cửa cuốn đức, cửa kéo, cửa cuốn úc, cửa kéo đài loan - 88vin g365 - 88vin link - 88vin app w365 - 88vin cổng game quốc tế - game vip - vin88 - 88vin app - 1r88 vin - 1m88 vin - 1w88 vin - m365 vin - w365 vin - g365 vin - download 88vin

Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản hocvienvietnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.